Konferencja w Zespole Szkół nr 2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 24 listopada 2017 11:48

„Prezentacja możliwości włączenia rodzimej przedsiębiorczości w proces praktycznej nauki zawodu” - to temat konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 2 i Starostwo Powiatowe w Choszcznie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój świat”. Uczestniczyli w niej m.in. pracodawcy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego, Cechu Rzemiosł Różnych w Choszcznie oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Omawiano dotychczasową współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami zaangażowanymi w proces praktycznej nauki zawodu młodocianych, prawne aspekty ich zatrudniania, warunki nauki zawodu i zdobywania kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich. W panelu podsumowującym   pracodawcy dyskutowali o możliwości poszerzenia rynku praktycznej nauki zawodu oraz o oczekiwaniach wobec instytucji wspomagających proces tej nauki.
Wicestarosta choszczeński Wioletta Kaszak omówiła dotychczasową współpracę z Zespołem Szkół nr 2, perspektywy kształcenia praktycznego w powiecie choszczeńskim oraz okoliczności wspomagające i utrudniające rozwój lokalnego rynku pracy dla absolwentów szkół. Podkreśliła, że szkoła zawodowa powinna uczyć elastyczności i mobilności funkcjonowania młodego człowieka w tutejszym rynku pracy.
M.G., A.D.