Pracownia spawania dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 03 listopada 2017 14:00

Powiat Choszczeński obecnie realizuje projekt pn. "Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy", który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6.
Wartość całkowita projektu to 865 978,75 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 736 081,94 zł.

Jednym z zadań jest przeszkolenie w ramach kursu Spawacza w sumie 18 Uczestników Projektu z Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w okresie od 10.2017 do 06.2019 r.

Pierwsi uczestnicy Projektu - 6 osób rozpoczęło już zajęcia. Otrzymali oni odzież ochronną oraz podręczniki, a pracownia została doposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do kursu. Każdy Uczestnik Projektu w ramach niniejszego kursu ma dodatkowo sfinansowany egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie uprawnień. Całkowita wartość niniejszego zadania to ponad 135 000,00 zł.

Zakupiono m. in. poniższy sprzęt i materiały:
- spawarki inwerterowe,
- półautomat spawalniczy,
- giętarkę do blachy,
- zgrzewarkę punktową do blachy,
- materiały szkoleniowe.

Realizatorzy projektu:
http://zs2choszczno.pl/category/projekty/nowe-kwalifikacje-szansa-na-lokalnym-rynku-pracy/
http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/

info. Katarzyna Piekarska-Smus
AG