Zawiadomienie o Komisjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 02 listopada 2017 10:52

 

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu  w Choszcznie odbędzie się dnia 06.11.2017 r. o godz. 9.00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza sytuacji organizacyjnej i finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie i w Niemieńsku.
4. Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 02.11.2017 r.


 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 06.11.2017 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.


Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Analiza informacji o przygotowaniu służb drogowych do zimowego utrzymania dróg pod względem bezpieczeństwa.

4. Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Choszcznie.

5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  02.11.2017 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia  06.11.2017 r. o godz. 12.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku.
4. Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Choszcznie.  
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 02.11.2017 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 07.11.2017 r. o godz. 11.30 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1.  Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.  Analiza funkcjonowania Starostwa Powiatowego w aspekcie:
- kosztów utrzymania;
- zatrudnienia.
4.  Rozpatrzenie informacji o pozyskaniu środków pomocowych do budżetu powiatu wg stanu na dzień 30.09.2017 r.
5.  Zaopiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
6.  Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący komisji
/-/ Paweł Szuber

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 02.11.2017 r.