Zawiadomienie o Komisjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
środa, 06 września 2017 11:20

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 08.09.2017 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
4. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 06.09.2017 r.

 Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.  ) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.09.2017 r.  o godz. 13:00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja o sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
4. Informacja dotycząca wspierania finansowego sportu wśród młodzieży (w tym sportu wiejskiego).
5. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
6. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodniczący komisji
/- /Paweł Szuber

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 06.09.2017 r.

 Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.  ) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 12.09.2017 r. o godz. 11:00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja na temat działalności i sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
4. Informacja dotycząca problematyki związanej z funkcjonowaniem opieki medycznej w placówkach oświatowych.
5. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 06.09.2017 r.

 Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 11.09.2017 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Stan bezrobocia i sytuacja na rynku pracy w powiecie choszczeńskim.
4. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  06.09.2017 r.