Zawiadomienie o Komisji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
środa, 12 lipca 2017 12:02

 

Zawiadamiamy, że posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się w następującym terminie:

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14.07.2017 r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 - pok. nr 107

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
4. Rozpatrzenie skargi personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/Irena Sieńko

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 12.07.2017 r.