Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 03 lipca 2017 13:25Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 06.07.2017r. o godz. 8 30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

 

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Zapoznanie się ze stopniem kłusownictwa ryb na terenie powiatu choszczeńskiego.

4. Analiza informacji w zakresie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących  w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa z terenu powiatu choszczeńskiego.

5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Porządku Publicznego

/-/ Andrzej Konopelski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  03.07.2017 r