Aktualności
Stypendia prezesa RM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 04 stycznia 2018 08:02

Czworo uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów: Alicja Polak z klasy II LO, Karolina Kamela z klasy IV Technikum Handlowego, Marta Król z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska oraz Rafał Piórkowski z klasy IV Technikum Budowlanego. Wszyscy zostali nagrodzeni za bardzo dobre wyniki w nauce.
Stypendium prezesa RM to nagroda dla najlepszego ucznia w szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo  uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
M.G., Piotr Figas

 
Wigilijne spotkania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 22 grudnia 2017 12:46

Przedświąteczny tydzień był okazją do opłatkowych spotkań zespołów pracowniczych i grup środowiskowych.  Przy świątecznie udekorowanych stołach zebrały się społeczności Zespołu Szkół nr 1, Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Suliszewie i Niemieńsku, Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, choszczeńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych oraz Środowiskowego Domu Pomocy w Choszcznie.
M.G., A.G., A.D., W.U.

Więcej…
 
Nowe pracownie i narzędzia TIK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 21 grudnia 2017 13:39

Po przeprowadzonych przetargach Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich sfinalizował umowy z kontrahentami, którzy zapewnią placówce dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu informatycznego i nawigacyjnego, oprogramowanie multimedialne i materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych, meble do dwóch pracowni językowych,  a także podręczniki i pomoce dydaktycznych dla uczniów.
Wszystko dzieje się w ramach projektu pn. Wiedza kluczem do sukcesu, na który Powiat Choszczeński pozyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 8.5: upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
M.G.   
Prezes Sądu Rejonowego przechodzi w stan spoczynku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 20 grudnia 2017 10:44

- Żegnam się ze swoją pracą z honorem jako urzędujący prezes Sądu Rejonowego w Choszcznie – tymi słowami sędzia Zbigniew Łasowski podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu przekazał swoją decyzję o przejściu w stan spoczynku z dniem 1 lutego 2018 r. Służbę w wymiarze sprawiedliwości Zbigniew Łasowski pełnił 45 lat. W czterdziestojednoletniej historii sądu choszczeńskiego trzykrotnie obejmował funkcję prezesa  sądu, łącznie pełnił ją przez 23 lata, najdłużej ze wszystkich poprzedników. Korzystając z obecności na sesji Rady Powiatu prezes Zbigniew Łasowski podziękował za wieloletnią współpracę i okazywaną pomoc władz samorządowych.
M.G.

 
Wielki sukces małej szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 20 grudnia 2017 09:18

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie zdobyła II miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych w Unihokeju w kategorii dziewcząt. Wicemistrzynie województwa wystartowały w drogę do finałów już w październiku. Wygrały w rozgrywkach powiatowych, następnie w regionalnych. To czwarty występ SP Sławęcin w tej randze rozgrywek. W 2011 r. dziewczynki zajęły VII miejsce, w 2014 r. chłopcy uplasowali się na IV pozycji,  w 2016 r. dziewczęta zajęły V miejsce i wreszcie w 2017 – srebro i miejsce na podium.  Srebrne medalistki wystąpiły w składzie: Karolina Apoczkin, Zuzanna Borek, Anastazja Fierka, Angelika Kutkowska, Maja Domerecka, Agnieszka Kałka, Karolina Michałowska, Zofia Skubiak, Paula Sobacka, Maria Strzelczyk, Laura Thiel, Alicja Tomasiak i Kinga Czekan.

M.G., Marek Pluta

Więcej…
 
Razem bezpieczniej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 20 grudnia 2017 08:26

Policjanci, powiatowy Piastek i policyjny Stopek przynieśli dzieciom z przedszkoli ostatnie prezenty w ramach projektu pn. Razem bezpieczniej – na drodze, w Internecie i na wakacjach realizowanego przez Powiat Choszczeński. W trwającej od września akcji ponad 1000 dzieci z przedszkoli z Choszczna, Krzęcina, Bierzwnika, Recza, Pełczyc i Drawna spotkało się z policjantami ucząc się bezpieczeństwa na drodze. Przygotowany przez policjantów spektakl o cyberprzestrzeni obejrzało ok. 1 800 dzieci. Projekt był dofinansowany z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.  
M.G.
Link do nagrania przedstawienia:
https://www.youtube.com/watch?v=OygcSYuYJxE

Więcej…
 
Koperta życia w powiecie choszczeńskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
wtorek, 19 grudnia 2017 14:49

Po raz trzeci obradowała Powiatowa Rada ds. Seniorów, ciało opiniotwórczo - doradcze Starosty Choszczeńskiego w zakresie szeroko pojętej polityki senioralnej. W planie pracy Rady na 2018 rok znalazło się m.in. wdrożenie tzw. koperty życia w powiecie choszczeńskim. Jest to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.

Więcej…
 
Pomoc bezdomnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
piątek, 15 grudnia 2017 14:02

Jak co roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło  interwencyjne procedury pomocy wobec osób bezdomnych i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.  Do 31 marca 2018 r. wszelkie interwencje w trybie alarmowym uruchamiane będą przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, bezpłatna infolinia: 800 170 010; tel. kom.: 696 031 168

Na terenie powiatu choszczeńskiego pomoc bezdomnym w czasie zimy świadczą:

Ośrodek Wspierania Rodziny – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Korytowie; 12 miejsc. Posiłki ciepłe i suchy prowiant wydawane są codziennie na miejscu, Korytowo, ul. Kościelna 4a, tel. (95) 715 93 - 32.

Noclegownia dla bezdomnych Mężczyzn; 20 miejsc, jeden ciepły posiłek. Kontakt poprzez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, Choszczno, ul. Boh. Warszawy 17.

Więcej…
 
O bezpieczeństwie mieszkańców powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 14 grudnia 2017 14:18

Powiat Choszczeński przygotował projekt "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". Jego celem jest m.in. redukcja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, ograniczenie przestępczości narkotykowej, wypadków drogowych i zapobieganie pogłębiającego się zjawiska niedostosowania społecznego, demoralizacji oraz przestępczości dzieci i młodzieży. Projekt zakłada współdziałanie różnych podmiotów: policji, prokuratury, sądu, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Pożarnej, Granicznej, Rybackiej a także samorządów, szkół i in. instytucji. Projekt programu został omówiony na corocznym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.

Więcej…
 
Interaktywna tablica w Suliszewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 13 grudnia 2017 10:51

Interaktywny monitor „Aktywnej tablicy” zamontowano w Szkole Podstawowej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.
Tablice interaktywne, monitory dotykowe, projektory o ultrakrótkiej projekcji, głośniki – takie pomoce dydaktyczne zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z  rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2017 – 2019.
Szkoła czeka na oprogramowanie tablicy, a nauczyciele - na specjalistyczne szkolenia w ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Powiat Choszczeński pozyskał środki z programu „Aktywna tablica” dla szkół w Suliszewie i Niemieńsku. Rządowy program pokrył 80 % kosztów inwestycji. Łączna wartość projektu dla dwóch placówek to 32 900,00 zł.
M.G.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 181