Aktualności
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Świech   
wtorek, 27 marca 2012 15:01

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 29.03.2012 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Bol. Chrobrego 27 a –  pok. nr 211.

Więcej…
 
RUSZYŁ PRZEGLĄD AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 22 marca 2012 14:17

altDnia 15 marca 2012 roku w Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe Małego Konkursu Recytatorskiego  oraz 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Małym Konkursie Recytatorskim adresowanym do uczniów szkół, podstawowych i gimnazjów udział wzięło 31 wykonawców, reprezentujących gminy powiatu choszczeńskiego. Tytuł laureata otrzymali: Zuzanna Jaskulska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, Antoni Sowiński ze  Szkoły Podstawowej w Pełczycach, Agata Misiek z Gimnazjum w Reczu.

Więcej…
 
III ZLOT MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII W ZATOMIU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 20 marca 2012 15:02

alt

Forum Astronomiczne oraz Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski zapraszają wszystkich miłośników astronomii na III Zlot, który odbędzie się w miejscowości Zatom, w gminie Drawno w dniach od 22 – 25 marca 2012 roku.
O wyjątkowości tego miejsca świadczy jego położenie - w centrum strefy tzw. „najmniejszego skażenia światłem”- Czarnej dziury na mapie LP Europy". Jest to niewątpliwie najciemniejsze miejsce Polski północno-zachodniej. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi określane często "Małymi Bieszczadami Północy".

Więcej…
 
Mama idzie do pracy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 20 marca 2012 15:18

altW piątek 16 marca br. w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym  w Choszcznie odbyło się spotkanie inaugurujące w naszym powiecie realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program jest częścią działań zawartych w narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki wyrażonych w priorytecie VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, zdefiniowany w działaniu 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie i poddziałaniu 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Realizatorem programu, który obejmuje gminy Bierzwnik, Pełczyce, Recz i Krzęcin, jest Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Adresatkami programu będzie 40 kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Projekt będzie realizowany od marca br. do 28.02. 2014 r.

Więcej…
 
Widokówka z Powiatu Choszczeńskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 20 marca 2012 15:09

altaltalt

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
piątek, 16 marca 2012 09:47

ZARZĄD POWIATU w CHOSZCZNIE przystępując do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 11 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA: Upowszechnianie sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa klasycznego i kajak-polo poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia oraz udziału w zawodach krajowych i zagranicznych w okresie od 01.04.2012 do 31.10.2012 r. Powierzenie zadania nastąpi w postaci udzielenia dotacji zgodnej  z zawartą umową o wsparciu zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji na rok 2012. 

Więcej…
 
Zdrowo i sportowo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
środa, 14 marca 2012 08:36

altStowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie, oprócz realizacji zadań zmierzających do zmniejszania bezrobocia, prowadzi ożywioną  działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Jednym z jej przejawów są nietypowe obchody Dnia Kobiet. Stałym hasłem tej imprezy jest „Dzień Kobiet zupełnie inaczej”. W poprzednich trzech edycjach Panie zajmowały się poszukiwaniem produktu lokalnego. Tym razem zmieniła się formuła imprezy. Postawiono na aktywny i zdrowy wypoczynek popularyzując nordic walking wśród kobiet z terenu powiatu choszczeńskiego. Jednocześnie w ramach „dnia zdrowia”, od godziny 8 rano w Przychodni w Drawnie trwały badania pod kątem cukrzycy i profilaktyki chorób serca. Przyjęto prawie 160 osób,  wykonano prawie 160 badań krwi (ogólnych i glukometrem).

Więcej…
 
Zaproszenie na spotkanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 13 marca 2012 07:43

alt

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie choszczeńskim organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2012 r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00 w Zespole Szkół na 1 w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 31A, (kawiarenka).

Więcej…
 
Konkurs na logo Powiatu choszczeńskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 12 marca 2012 10:37

alt

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu [plik PDF]

2. Załacznik nr 1 do regulaminu [plik WORD]

3. Załacznik nr 2 do regulaminu [plik WORD]

 
Życzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 08 marca 2012 12:24

alt

 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 159 z 163